Rukometni klub “BOSNA-VISPAK” Visoko

Adresa:
Ul. Aleja Šehida Resula bb,
71300, Visoko
Bosna i Hercegovina

Kontakt tel:
061 384 272 (Almedin Babić-Juka)

E-mail: rkbosna@rkbosna.ba

ID broj: 4218396470004

Račun: 3385702200078127 (UniCredit banka)