Upravni odbor

Predsjednik UO: Delić Adnan

Potpredsjednik UO: Delibašić Dino

Članovi UO:

  • Karavdić Tarik
  • Burić Alen
  • Džuđo Mahir
  • Alandžak Stipo
  • Avdagić Madžid
  • Bojčić Alija
  • Mekić Eldin
  • Šahinović Enis
  • Hadžiahmić Enes

Sportski direktor: Frljak Faruk

Sekretar UO: Rašidović Elbis

Predsjednik skupštine: Babić Almedin

Potpredsjednik skupštine: Jamaković Sadeta